Hof van Cassatie: Arrest van 1 Oktober 1971 (België)

Date :
01-10-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19711001-3
Role number :

Summary

De bewijskracht van een akte wordt niet miskend door de rechter die een bepaling van deze akte uitlegt in het licht van andere bepalingen en door het opsporen van het gemeenschappelijk opzet van de partijen, van het ogenblik dat deze uitlegging strookt met de gezamenlijke bewoordingen van deze bepalingen. ( B.W., art. 1156, 1161, 1319, 1320 en 1322. )

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.