Hof van Cassatie: Arrest van 10 April 1967 (België)

Date :
10-04-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670410-1
Role number :

Summary :

Wanneer, volgens de vermeldingen van het proces-verbaal van terechtzitting eensdeels en volgens die van de uitgifte van het vonnis andersdeels, de rechter die het vonnis heeft gewezen niet dezelfde is, moet dit vonnis worden te niet gedaan. (Wet van 20 april 1810, art. 7; Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.