Hof van Cassatie: Arrest van 10 April 1975 (België)

Date :
10-04-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750410-5
Role number :

Summary :

Wanneer hij die andermans eigendom aantast veroordeeld wordt tot betaling van een zeker bedrag per dag vertraging van de oplegde, binnen een gestelde termijn uit te voeren werken, is deze veroordeling geen dwangsom en is wettelijk als uit de beslissing blijkt dat de rechter aldus ter vergoeding van het nadeel schadevergoeding heeft willen toekennen per dag van verdere aantasting na verloop van de termijn.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.