Hof van Cassatie: Arrest van 10 April 1979 (België)

Date :
10-04-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790410-1
Role number :

Summary :

Het Hof van Cassatie gaat na of uit de door de feitenrechter op onaantastbare wijze vastgestelde feiten en omstandigheden in rechte overmacht valt af te leiden <4>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.