Hof van Cassatie: Arrest van 10 Februari 1970 (België)

Date :
10-02-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700210-1
Role number :

Summary :

De bij de wet van 28 maart 1955, artikel 2, 2°, dit is het laatste lid van artikel 27, alinéa 2bis, van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, ingevoerde afwijking van de regel, welke bij dit artikel in de vorige alinea's werd vastgesteld, met betrekking tot de voorwaarden waaraan de vrijstelling van de meerwaarden op de bedrijfsimmobiliën en bedrijfsuitrusting onderworpen is, wordt enkel toegepast op de meerwaarden waarvan sprake in artikel 27, alinéa 2bis, met name de meerwaarden die niet verwezenlijkt zijn, doch welke de belastingschuldige niettemin voorlopig in zijn rekening of inventaris heeft uitgedrukt, zonder ze hoegenaamd als winsten te behandelen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.