Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1983 (België). RG 3143

Date :
10-01-1983
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19830110-3
Role number :
3143

Summary :

Door de bediende genoten voordelen in natura komen in aanmerking voor de berekening van zijn vakantiegeld. (Artt. 38 en 46 K.B. 30 maart 1967.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.