Hof van Cassatie: Arrest van 10 Maart 1969 (België)

Date :
10-03-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690310-7
Role number :

Summary :

De omstandigheid dat een verkeersongeval zich niet zou hebben voorgedaan indien het slachtoffer geen fout had begaan, sluit de schuld niet uit van degene die ook een fout heeft begaan welke het ongeval heeft veroorzaakt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.