Hof van Cassatie: Arrest van 10 November 1969 (België)

Date :
10-11-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691110-4
Role number :

Summary :

Door tegenstrijdigheid aangetast en derhalve niet met redenen omkleed is de beslissing waarbij hetzelfde strafbaar feit als twijfelachtig ten aanzien van een partij en als vaststaande ten aanzien van de tegenpartij wordt beschouwd. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.