Hof van Cassatie: Arrest van 10 Oktober 1966 (België)

Date :
10-10-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19661010-11
Role number :

Summary :

Aangezien de repressieve rechtsmacht slechts dan bevoegd is om kennis te nemen van een vordering van de burgerlijke partij wanneer deze vordering op het vervolgde misdrijf gegrond is en wanneer dit de oorzaak is van de schade, is onwettelijk de beslissing die niet vaststelt dat de beklaagde de feiten begaan heeft welke een misdrijf uitmaken dat de bevoegdheid van de rechter bij wie de zaak aanhangig is rechtvaardigt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.