Hof van Cassatie: Arrest van 10 Oktober 1966 (België). RG 197

Date :
10-10-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19661010-4
Role number :
197

Summary :

Legt aan de beklaagde geen bewijs op van het bestaan van een door hem ingeroepen rechtvaardigingsgrond, de beslissing die weigert ze te aanvaarden om reden dat de bewering van het feit, waaruit de beklaagde die rechtvaardigingsgrond wil afleiden, geen steun vindt in de gegevens van de zaak.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.