Hof van Cassatie: Arrest van 10 Oktober 1972 (België)

Date :
10-10-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19721010-1
Role number :

Summary :

De rechter is niet verplicht te antwoorden op beschouwingen die in een conclusie zijn gegeven in de vorm van een loutere onderstelling. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.