Hof van Cassatie: Arrest van 10 Oktober 1978 (België)

Date :
10-10-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781010-1
Role number :

Summary :

Wanneer twee beklaagden, wegens verschillende feiten, vervolgd worden en de ene veroordeeld en de andere vrijgesproken wordt, kan de rechter de gezamenlijke kosten van de strafvordering slechts ten laste van de veroordeelde leggen, mits hij vaststelt dat ze alle veroorzaakt zijn door het misdrijf dat de veroordeelde heeft gepleegd <1>. (Artt. 162 en 176 Sv.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.