Hof van Cassatie: Arrest van 10 Oktober 1978 (België)

Date :
10-10-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781010-9
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk is het middel dat het Hof zou verplichten feitelijke gegevens te onderzoeken.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.