Hof van Cassatie: Arrest van 11 December 1967 (België)

Date :
11-12-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671211-5
Role number :

Summary :

Wanneer een beslissing zonder beperking beveelt de plaats in de vorige staat te herstellen, wanneer dit herstel wettelijk moet beperkt zijn tot wat nodig is om de gevolgen van de overtreding te doen verdwijnen, zijn de vernietiging en de verwijzing beperkt tot deze beslissing.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.