Hof van Cassatie: Arrest van 11 December 1967 (België)

Date :
11-12-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671211-6
Role number :

Summary :

Wanneer een handelsvennootschap een misdrijf heeft gepleegd, rust haar strafrechtelijke aansprakelijkheid op de organen of de aangestelden, natuurlijke personen door wier toedoen zij gehandeld heeft.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.