Hof van Cassatie: Arrest van 11 December 1973 (België)

Date :
11-12-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731211-14
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk is het aan de bevoegdheid vreemde middel dat aan de rechter in hoger beroep niet is voorgelegd en enkel betrekking heeft op de rechtspleging voor de eerste rechter.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.