Hof van Cassatie: Arrest van 11 Maart 1974 (België)

Date :
11-03-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740311-6
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk is de voorziening door de beklaagde tijdens de gewone verzettermijn ingesteld tegen een arrest waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld. ( Art. 413 Sv. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.