Hof van Cassatie: Arrest van 11 Maart 1975 (België)

Date :
11-03-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750311-6
Role number :

Summary :

Op de voorziening van de procureur-generaal, die op bevel van de minister van Justitie is ingesteld, vernietigt het Hof het vonnis waarbij een correctionele rechtbank een beklaagde veroordeelt die, op het ogenblik van het feit waarop de veroordeling is gegrond, nog geen achttien jaar oud was. ( Art. 441 Sv.; art. 36, 4°, wet van 8 april 1965. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.