Hof van Cassatie: Arrest van 11 Oktober 1971 (België)

Date :
11-10-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19711011-1
Role number :

Summary

Artikel 23, alinéa 1, 2°, van de wet van 8 juli 1935 betreffende boter, margarine, bereide wetten en andere eetbare vetten, waarbij zij die bewust de bepalingen hebben overtreden van artikel 20, dat onder meer de verkoop verbiedt van boter die minder dan 82 t.h. vetstof bevat, met correctionele straffen worden gestraft, is slechts van toepassing indien de overtreder wel wist dat de boter een onvoldoende vetgehalte bevatte, toen hij de in dit laatste artikel vermelde verrichtingen heeft uitgevoerd.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.