Hof van Cassatie: Arrest van 11 September 1967 (België)

Date :
11-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670911-14
Role number :

Summary :

Mist feitelijke grondslag het middel dat een gebrek aan antwoord op een regelmatig in conclusie voorgedragen verweer inroept, wanneer dit verweer in de bestreden beslissing, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet passend is beantwoord. (Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.