Hof van Cassatie: Arrest van 11 September 1967 (België)

Date :
11-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670911-1
Role number :

Summary :

De vervangende gevangenisstraf voor een geldboete van correctionele aard mag niet minder dan acht dagen bedragen. (Strafwetb., art. 40.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.