Hof van Cassatie: Arrest van 11 September 1981 (België). RG 3145

Date :
11-09-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810911-13
Role number :
3145

Summary :

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat niet is betekend aan de partijen tegen wie het is gericht.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.