Hof van Cassatie: Arrest van 12 Februari 1968 (België)

Date :
12-02-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680212-2
Role number :

Summary :

Wanneer de beklaagde van een wanbedrijf naar de politierechtbank verwezen wordt bij beschikking van de raadkamer met vermelding van verzachtende omstandigheden, mag de politierechtbank hem voor dit misdrijf geen correctionele straf opleggen. (Wet van 4 oktober 1867, art. 4 en 5; Strafwetb., art. 38 en 40.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.