Hof van Cassatie: Arrest van 12 Februari 1976 (België). RG 197

Date :
12-02-1976
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760212-2
Role number :
197

Summary :

Het door de bewaarder van de zaak geleverde bewijs van zijn onoverkomelijke onwetendheid omtrent het gebrek van deze zaak, welke ook de oorsprong van dit gebrek zij, neemt zijn aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek niet weg (2).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.