Hof van Cassatie: Arrest van 12 Juni 1987 (België). RG 1253

Date :
12-06-1987
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19870612-6
Role number :
1253

Summary :

De activiteit die erin bestaat leghennen te kopen, deze op batterijen te fokken met bij derden aangekocht voedsel om de eieren en na de legperiode ook de leghennen voort te verkopen is een handelsactiviteit. Kleinveeteelt is geen verwerking die normaal bij de landbouwbedrijven behoort, indien de kippen niet gevoederd werden met voortbrengselen van een eigen landbouwbedrijf.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.