Hof van Cassatie: Arrest van 12 Maart 1973 (België)

Date :
12-03-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730312-1
Role number :

Summary :

Het Hof verwerpt de voorziening van de beschuldigde tegen het verwijzingsarrest naar het hof van assisen, die ingesteld is voor het verstrijken van de termijn van tien vrije dagen na de betekening van het arrest, wanneer het arrest de wet niet schendt en niet is aangetast door nietigheden die, in de stand van de zaak, door het hof moeten worden onderzocht. ( Sv., art. 296, 299, 373 en 416. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.