Hof van Cassatie: Arrest van 12 Maart 1975 (België)

Date :
12-03-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750312-1
Role number :

Summary :

Het niet tijdig inkohieren van de eerste annuïteit van een jaarlijkse directe gemeentebelasting belet niet dat een volgende annuïteit van die belasting tijdig binnen de wettelijke termijn kan ingekohierd worden. ( Art. 139 gemeentewet; art. 43 besluit van de Regent van 10 februari 1945, art. 43. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.