Hof van Cassatie: Arrest van 12 Maart 1981 (België). RG 6264

Date :
12-03-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810312-15
Role number :
6264

Summary :

Een erf dat toegang tot de openbare weg heeft, is niettemin een ingesloten erf, in de zin van art. 682 B.W., indien de toegang onvoldoende is voor de exploitatie van het erf of niet zonder overdreven kosten of ongemakken geschikt kan worden gemaakt voor het normale gebruik van het erf volgens zijn bestemming <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.