Hof van Cassatie: Arrest van 12 Maart 1981 (België). RG 6232

Date :
12-03-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810312-16
Role number :
6232

Summary :

Een turfkantoor is alleen dan een handelsonderneming, inzonderheid een onderneming van agentschappen, in de zin van art. 2 Kh., als het tegen betaling en met winstoogmerk andermans zaken behartigt <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.