Hof van Cassatie: Arrest van 12 Mei 1980 (België)

Date :
12-05-1980
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19800512-6
Role number :

Summary

Om gerechtigd te zijn op werkloosheidsuitkering met toepassing van art. 120 K.B. 20 dec. 1963 moet de werknemer onder meer ten minste de helft of twee derde van het door art. 118, eerste lid, van hetzelfde besluit vereiste aantal arbeidsdagen in aanmerking kunnen doen nemen; voor de toepassing van deze bepaling komen de arbeidsdagen in aanmerking die vallen tijdens de in art. 118, eerste lid, bedoelde referteperiode, verlengd overeenkomstig het vierde lid van hetzelfde artikel <1>

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.