Hof van Cassatie: Arrest van 12 November 1974 (België)

Date :
12-11-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741112-9
Role number :

Summary :

Het Hof is, bij de beoordeling van een cassatiemiddel, bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te verbeteren die duidelijk blijkt uit de context ervan.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.