Hof van Cassatie: Arrest van 13 April 1970 (België)

Date :
13-04-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700413-3
Role number :

Summary :

In artikel 35 van de wet betreffende de politie op het wegverkeer beogen de woorden " staat van dronkenschap " de staat van een persoon die niet meer de aanhoudende beheersing van zijn daden bezit, zonder noodzakelijk de bewustheid ervan te hebben verloren. ( Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, art. 35 ).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.