Hof van Cassatie: Arrest van 13 April 1981 (België). RG 3160

Date :
13-04-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810413-7
Role number :
3160

Summary :

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is vereist dat een verbintenis tot het verrichten van bepaalde arbeid in ondergeschiktheid tegen loon is aangegaan <1>. (Artt. 1108 en 1126 B.W. en 5 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.