Hof van Cassatie: Arrest van 13 Januari 1969 (België)

Date :
13-01-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690113-5
Role number :

Summary :

De rechter beoordeelt soeverein in feite de bewijskracht die aan de opeenvolgende verklaringen van de beklaagde moet worden gehecht, mits hij de bewoordingen ervan niet miskent; hij kan zich ertoe beperken alleen acht te slaan op een bekentenis in de oorspronkelijke verklaring van de beklaagde, die in de loop van het vooronderzoek werd afgelegd, zelfs wanneer deze bekentenis in de conclusie wordt ingetrokken.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.