Hof van Cassatie: Arrest van 13 Juni 1972 (België). RG 197

Date :
13-06-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720613-3
Role number :
197

Summary :

Artikel 921 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk tegenbewijs van rechtswege vrijstaat, is eigen aan het getuigenverhoor in een burgerlijke rechtspleging en is vreemd aan de bewijsregeling in strafzaken.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.