Hof van Cassatie: Arrest van 13 Juni 1974 (België)

Date :
13-06-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740613-7
Role number :

Summary :

Niet regelmatig gemotiveerd is het arrest waaruit niet kan worden opgemaakt op welke reden het steunt om een vordering aan te nemen en een partij te veroordelen. (Art. 97 Grondwet.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.