Hof van Cassatie: Arrest van 13 Maart 1978 (België). RG 2081

Date :
13-03-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780313-13
Role number :
2081

Summary :

Artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek verleent aan de arbeidsrechtbank alleen bevoegdheid om kennis te nemen van vorderingen betreffende de arbeidsongevallenvergoedingen die krachtens de arbeidsongevallenwetgeving verschuldigd zijn, maar niet van vorderingen die steunen op een verzekeringsovereenkomst welke strekt tot toekenning van bijkomende vergoedingen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.