Hof van Cassatie: Arrest van 13 Maart 1978 (België). RG 2110

Date :
13-03-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780313-14
Role number :
2110

Summary :

Ten einde de ontvankelijkheid van een voorziening na te gaan is het Hof bevoegd om te oordelen of uit de overgelegde stukken het bewijs voortvloeit dat de eiser in de bestreden beslissing heeft berust (3).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.