Hof van Cassatie: Arrest van 13 November 1967 (België)

Date :
13-11-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671113-1
Role number :

Summary :

Bij gebreke van een conclusie op dat stuk, omkleedt de rechter in hoger beroep regelmatig met redenen de beslissing, waarbij hij een door de eerste rechter vrijgesproken beklaagde veroordeelt door vast te stellen dat de in de termen van de wet gekwalificeerde feiten bewezen zijn; hij is er niet toe gehouden de elementen nader te bepalen waaruit hij de schuld van de beklaagde afleidt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.