Hof van Cassatie: Arrest van 13 November 1969 (België)

Date :
13-11-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691113-1
Role number :

Summary :

De geldigheid van de verwerping van een legaat is afhankelijk van het bestaan van een oorzaak.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.