Hof van Cassatie: Arrest van 13 November 1972 (België)

Date :
13-11-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19721113-1
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk, wegens vermenging van feiten en recht, is het middel hieruit afgeleid dat de bestreden beslissing rekening had moeten houden met de door de eiser aangevoerde verschoningsgrond bepaald in artikel 411 van het Strafwetboek, wanneer dit middel het Hof zou verplichten gegevens van feitelijke aard na te gaan en vast te stellen. ( Grondwet, art. 95. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.