Hof van Cassatie: Arrest van 13 November 1978 (België)

Date :
13-11-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781113-4
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk is het middel dat gericht is tegen een beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad die overeenstemt met een vroeger in die zaak voor het Hof uitgesproken arrest (Art. 1119, tweede lid, Ger.W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.