Hof van Cassatie: Arrest van 13 November 1985 (België). RG 4662

Date :
13-11-1985
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19851113-8
Role number :
4662

Summary :

De beschikking waarbij de raadkamer een buitenlands bevel tot aanhouding met het oog op uitlevering uitvoerbaar verklaart, is niet een vonnis over de zaak zelf, zij het dat zij een jurisdictionele handeling is.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.