Hof van Cassatie: Arrest van 13 Oktober 1969 (België)

Date :
13-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691013-1
Role number :

Summary :

Daar artikel 203bis, dat in het Wetboek van strafvordering werd ingelast door artikel 4 van de wet van 16 februari 1961, enkel aan de advocaat die verklaart "houder van de stukken" te zijn de mogelijkheid biedt hoger beroep in te stellen voor de beklaagde, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij en de burgerlijke partij, wordt aan dit vormvoorschrift niet voldaan door de akte van hoger beroep waarin wordt vastgesteld dat een advocaat, die handelde in zijn hoedanigheid van raadsman, verklaard heeft hoger beroep in te stellen; dit hoger beroep is derhalve niet ontvankelijk.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.