Hof van Cassatie: Arrest van 13 Oktober 1970 (België)

Date :
13-10-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701013-4
Role number :

Summary :

De administratie van de directe belastingen mag het bewijs van de belastbare grondslag leveren aan de hand van feitelijke vermoedens en zulk vermoeden kan nader bepaald worden in een geschrift dat eenzijdig is opgemaakt door een persoon, die met de belastingschuldige een overeenkomst heeft gesloten.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.