Hof van Cassatie: Arrest van 13 Oktober 1975 (België)

Date :
13-10-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19751013-16
Role number :

Summary :

De rechter in hoger beroep is niet verplicht te antwoorden op een voor de eerste rechter genomen conclusie die voor hem niet is overgenomen (1). ( Art. 97 Grondwet. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.