Hof van Cassatie: Arrest van 13 September 1968 (België)

Date :
13-09-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680913-1
Role number :

Summary :

Het bedrijfshoofd of de verzekeraar-arbeidsongevallen kunnen afzien van elk verhaal op de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derden of op sommigen van hen; doch dergelijke afstand kan slechts blijken uit hun persoonlijke verbintenis. (Gecoördineerde wetten van 28 september 1931, art. 21.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.