Hof van Cassatie: Arrest van 14 April 1970 (België)

Date :
14-04-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700414-6
Role number :

Summary :

De beklaagde is niet ontvankelijk om voor het Hof aan te voeren dat de rechten van zijn verdediging zijn geschonden, omdat een getuige niet is verhoord, wanneer hij zich ten gronde heeft verdedigd, zonder dergelijke schending aan te voeren.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.