Hof van Cassatie: Arrest van 14 December 1978 (België)

Date :
14-12-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781214-4
Role number :

Summary :

In burgerlijke zaken verleent het Hof akte van de door een advocaat bij het Hof van Cassatie gedane afstand van de voorziening in cassatie <2>. (Artt. 824 en 1112 Ger. W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.