Hof van Cassatie: Arrest van 14 Februari 1972 (België)

Date :
14-02-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720214-5
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk is de memorie, die de eiser tot staving van een voorziening in strafzaken minder dan acht dagen voor de terechtzitting heeft neergelegd, zelfs zo de negende dag voor de terechtzitting een zaterdag, een zondag of een andere wettelijke feestdag is. ( Sv., art. 420bis en 644. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.